Broodwinning

/Broodwinning
Broodwinning2019-06-13T15:24:29+00:00

Broodwinning  Brouwerij

De monniken van Westvleteren brouwen sinds 1839 om in eigen behoeften te voorzien. Zonder commerciële doelstellingen en ter ondersteuning van mensen in nood. Personeelsleden en broeders werken samen in de productie onder leiding van Christophe Claeys (Hoofd brouwerij en productieverantwoordelijke) en broeder Joris (kwaliteitsverantwoordelijke).

Steeds werd er gestreefd om de kwaliteit van de verschillende trappistenbieren te verbeteren, weliswaar met respect voor de originele receptuur en productietechniek.

Vijf natuurlijke grondstoffen worden gebruikt om drie trappistbieren te brouwen: blond, 8 en 12. Die hebben elk hun eigen kleur, smaak en aroma en creëren van daaruit hun eigen gastronomische wereld. Alle bieren zijn ongefilterd en niet gepasteuriseerd, met nagisting op de fles. Dit alles komt hun smaak en hun aroma ten goede.

Het ganse productieproces wordt nauwkeurig gecontroleerd om de kwaliteit en de smaak van het bier te verzekeren. Hierbij spelen de lange periodes van gisting, lagering en nagisting een cruciale rol.

De Trappist Westvleteren wordt binnen de Abdij gebrouwen en gebotteld en enkel ter plaatse te koop aangeboden. Houten kratten van 24 flesjes in de Abdij zelf en een kleine verpakking van 6 flesjes in het ontmoetingscentrum “In de Vrede”.

De Trappist Westvleteren voldoet aan de strenge voorschriften van de Internationale Vereniging Trappist, en draagt dus ook het logo “Authentic Trappist Product”.

Voor meer info ga naar http://www.trappistwestvleteren.be/

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.