Buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid

/Buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid
Buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid2020-06-09T14:11:27+00:00

Paus Franciscus kondigt een ‘buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid’ af. Het begint op het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis – 8 december 2015 – en eindigt op het feest van Christus’ Koning – 20 november 2016 !

Voor dit gebeuren werd een logo ontworpen door Marko Ivan Rupnik, een Sloveense Jezuïet. Met als motto: Barmhartig zoals de Vader (cf. Lc. 6,36).

Paus Franciscus
MISERICORDIAE VULTUS – Het Gelaat van de Barmhartigheid!

Klik hier voor de tekst van Paus Franciscus
Partituur van de Hymne

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.