Das Claustrum

/Das Claustrum
Das Claustrum2018-12-26T13:27:13+00:00

Die Abtei und die Brauerei sind nicht zu besichtigen. Interessenten sind im ‘Claustrum’ willkommen, einem Informationsraum im Begegnungszentrum ‘In de Vrede’, direkt gegenüber der Abtei. Hier bieten Ihnen die Mönche einen Einblick in ihr Klosterleben.
Nützliche Informationen
Das Claustrum ist täglich geöffnet von 14.00 bis 17.00 Uhr,
außer an Ruhetagen (diese sind im Juli und August stets freitagsdas übrige Jahr hindurch: donnerstags & freitags)

Das Claustrum ist ebenfalls geschlossen während der Ferienzeiten:
vom 01.01.2015 bis zum 16.01.
vom 09.04.2015 bis zum 19.04.
vom 14.09.2015 bis zum 30.09.

Besuche von Gruppen :
… sind möglich montags, dienstags, mittwochs und donnerstags van 10.00 bis 12.00 Uhr.

Vorausgehende Anmeldung ist erforderlich.
tel.:       057/40 18 84
Handy: 0471/ 48 24 63 (dienstags, mittwochs und donnerstags zwischen 14.00 und 17.00 Uhr)
E-Mail: claustrum@sintsixtus.be

Öffnungszeiten des Begegnungszentrums “In de Vrede”

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.