Een inkijk

/Een inkijk
Een inkijk2018-12-26T13:27:16+00:00

Wie zijn wij?
Wij zijn monniken (Grieks: monos: alleen, eenzaam).
Zo zijn er velen in Oost en West.
Al hebben allen een eigen gezicht.
Wij hier in Westvleteren worden Trappisten genoemd.
Aan die naam gaan eeuwen geschiedenis vooraf.
Onze verre wortels liggen in de 6de eeuw bij St. Benedictus (vandaar Benedictijnen).
Gaandeweg evolueerden wij naar een aparte Orde.
Die weg liep via nieuwe kloosterinitiatieven:
– in de 11de eeuw Cîteaux (Latijn: Cistercium – vandaar: cisterciënzers)
– in de 17de eeuw La Trappe (vandaar: Trappisten)

Gun u vijf minuten de tijd voor een stille inkijk in ons leven…

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.