Wie zijn wij?
Wij zijn monniken (Grieks: monos: alleen, eenzaam).
Zo zijn er velen in Oost en West.
Al hebben allen een eigen gezicht.
Wij hier in Westvleteren worden Trappisten genoemd.
Aan die naam gaan eeuwen geschiedenis vooraf.
Onze verre wortels liggen in de 6de eeuw bij St. Benedictus (vandaar Benedictijnen).
Gaandeweg evolueerden wij naar een aparte Orde.
Die weg liep via nieuwe kloosterinitiatieven:
– in de 11de eeuw Cîteaux (Latijn: Cistercium – vandaar: cisterciënzers)
– in de 17de eeuw La Trappe (vandaar: Trappisten)

Gun u vijf minuten de tijd voor een stille inkijk in ons leven…