Gebetszeiten

/Gebetszeiten
Gebetszeiten2018-12-26T13:27:13+00:00

Gäste und Besucher können an unseren Gebetszeiten teilnehmen, die zu den folgenden Zeitpunkten beginnen:

Wochentage

3.30 Uhr, Nachtwache
7.00 Uhr, Laudes
8.30 Uhr*, Terz und Eucharistie
12.15 Uhr, Sext
14.15 Uhr, Non 
17.15 Uhr, Vesper
19.30 Uhr, Komplet

* Manchmal, vor allem an Tagen, an denen das Bier von der Gemeinschaft in Flaschen abgefüllt wird, ist die Eucharistie in die Laudes integriert und beginnt dann 6.45 Uhr.

Sonntage
und Hochfeste
(während der Woche; siehe: Liturgischer Kalender)

3.30 Uhr, Nachtwache
7.00 Uhr, Laudes
9.00 Uhr, Terz und Eucharistie
12.15 Uhr, Sext
14.15 Uhr, Non 
16.00 Uhr, Vesper
19.30 Uhr, Komplet

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.