Getijdengebed

/Getijdengebed
Getijdengebed2019-01-16T19:27:46+00:00

gebedstijden

Gebedsdiensten

Gasten en bezoekers kunnen aansluiten bij onze gebedsdiensten op de volgende uren

Weekdagen

3.30 uur Nachtwake
7.00 uur Lauden
°8.30 uur Terts en Eucharistie
12.15 uur Sekst
14.15 uur Noon
17.15 uur Vespers
19.30 uur Completen

° Weekdagmis met lauden om 6.45 uur, klik hier.

Hoogfeesten tijdens de week en zondag (klik op liturgische kalender)

3.30 uur Nachtwake
7.00 uur Lauden
9.00 uur Terts en Eucharistie
12.15 uur Sekst
14.15 uur Noon
16.00 uur Vespers
19.30 uur Completen

Liturgische kalender 2019

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.