Getijdengebed

/Getijdengebed
Getijdengebed2019-06-26T14:59:15+00:00

gebedstijden

Gebedsdiensten

Opgelet: vanaf 1 juli 2019 nieuwe uurregeling van de gebedsdiensten voor zondagen én weekdagen!

Gasten en bezoekers kunnen aansluiten bij onze gebedsdiensten op de volgende uren

4.00 uur Nachtwake
7.00 uur Lauden
9.00 uur Terts en Eucharistie
12.15 uur Sekst (slechts toegankelijk voor de gasten van de abdij)

14.15 uur Noon (niet op zondag)
17.15 uur Vespers
19.30 uur Completen

Liturgische kalender 2019

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.