God zoeken

/God zoeken
God zoeken2018-12-26T13:27:18+00:00

sahara

Een monnik – hij is een verliefde,
Hij verlangt het liefste voortdurend aan zijn geliefde te denken,
hij wil bij Hem vertoeven,
weet zich door Hem bemind en bemint Hem met vurige wederliefde.
Een monnik wil daarom een omgeving creëren,
en een levensstijl vinden
die hem steeds herinneren aan Degene die hij bemint en zoekt …
(p. Bernardin Schellenberger)

Sinds het begin zijn er mensen op weg gegaan vanuit een onbestemde onlesbare dorst. Die zette velen op het spoor naar God.
Wij schetsen een paar van de wegen die monniken gaan en duiden een aantal stapstenen aan op hun zoektocht naar God.

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.