sahara

Een monnik – hij is een verliefde,
Hij verlangt het liefste voortdurend aan zijn geliefde te denken,
hij wil bij Hem vertoeven,
weet zich door Hem bemind en bemint Hem met vurige wederliefde.
Een monnik wil daarom een omgeving creëren,
en een levensstijl vinden
die hem steeds herinneren aan Degene die hij bemint en zoekt …
(p. Bernardin Schellenberger)

Sinds het begin zijn er mensen op weg gegaan vanuit een onbestemde onlesbare dorst. Die zette velen op het spoor naar God.
Wij schetsen een paar van de wegen die monniken gaan en duiden een aantal stapstenen aan op hun zoektocht naar God.