Grotte und Kapelle

/Grotte und Kapelle
Grotte und Kapelle2018-12-26T13:27:13+00:00

Viele Gäste und Passanten besuchen unsere Lourdesgrotte und/oder unsere Pilgerkapelle. –
Wenn Sie möchten, können Sie dort in die Stille gehen bei Maria, der Muttergottes. Sie können dort im Gebet Ihre Anliegen vor Gott bringen, indem Sie eine Kerze entzünden.

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.