Liturgy

/Liturgy
Liturgy2018-12-26T13:27:12+00:00

“The one who loves, sings!”   (Augustine of Hippo)

The one who loves God and knows himself loved by Him, cannot keep silent about this love. His heart flows over. He wants to give words to his love, longs to ‘sing them out’ and to celebrate God. This happens when Christians get together to love and thank God. However, it is not a ‘one-way direction’ system. Fellowship with God is a true meeting.When reading the Bible, in rituals and liturgical gestures, when praying and singing in community, monks are able to experience again and again: God is present and speaks his word to us.

Throughout the centuries, monks gratuitousness sing out Gods love.

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.