Looking inside

/Looking inside
Looking inside2018-12-26T13:27:12+00:00

Who are we?
We are monks (Greek: monos: alone, lonely)
There are many like this in East and West.
They all have their own particular face.
Here, in Westvleteren, we are called Trappists.
Centuries of history proceed this name.
Our distant roots are in the 6th century with saint Benedict (hence Benedictines)
Along the way we evolved into a separate Order.
That road passed via new monastic initiatives:
– in the 11th century Cîteaux (Latin: Cistercium – therefore: Cistercians)
– in the 17de century La Trappe (hence: Trappists)

Allow yourself five minutes time to look into our life…

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.