Persoonlijk gebed

/Persoonlijk gebed
Persoonlijk gebed2018-12-26T13:27:18+00:00

Silouan

“Uw gebed mag niet enkel van de lippen komen. Wees één en al aandacht, treed binnen in het verborgene van uw hart, ga er geheel in binnen.”
(Ambrosius van Milaan)

Bidden brengt ons van het hoofd naar het hart, van de oppervlakte naar de diepte … om te verwijlen in stilte voor God.
Maar dat krijgt men niet altijd cadeau. Vaak kom je pas bij deze stilte na een storm van gedachten en gevoelens: pijn, verdriet, onmacht, boosheid, woede, passie en drift die mogelijk in je opspelen. Dat kan een harde confrontatie zijn.
Wie echter in het gebed volhardt en zijn denken en voelen aan God overgeeft, zal niet voorgoed in het donker moeten vertoeven.
Daar waar je het misschien niet meer verwacht ondervind je op zekere dag ‘Zijn aanwezigheid’, bron van alles wat leven geeft:
vrede, vervulling, vreugde, liefde,
aanvaarding van jezelf en van de ander,
gemeenschap,
scheppende daadkracht…

Voor monniken bedoelt persoonlijk gebed een toeleg van elk moment te zijn.

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.