Psalmvierdaagse

/Psalmvierdaagse
Psalmvierdaagse2018-12-26T13:27:15+00:00

Stille omgang met de Psalmen

Psalmvierdaagse in de St. Sixtus Abdij
van 12 november 2015 – 15 november 2015
(met Jo Beckers)

Zorgvuldig lezen in tijden van Twitter en Facebook. Luisteren met aandacht in een tijd van vluchtigheid en stress. Daar is deze psalmvierdaagse op gericht. We lezen een selectie uit de reeks van psalm 15 tot en met 24, een deelcompositie uit het eerste boek van de Psalmen.

Nieuw in deze benadering is de aandacht voor de literaire aspecten bij het lezen van de psalmen. Elke psalm blijkt een juweeltje van dichtkunst en hele reeksen van psalmen zijn zeer verfijnd op elkaar afgestemd. Daar oog en gevoel voor krijgen heeft een bijzondere uitwerking op het overwegen van een psalm en op onze manier van bidden. Ja, zelfs op onze omgang met de Schrift als geheel.
Op deze wijze leggen we ook een degelijk fundament voor de beproefde methode van de monniken in hun omgaan met de Schrift, de Lectio Divina: het lezen, mediteren, bidden en ingaan in de stilte. En dat werpt zijn vruchten af, niet alleen voor ons verblijf in de abdij, maar ook voor ons dagelijks leven thuis.

Voor meer informatie mail: gastenhuis@sintsixtus.be

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.