The Claustrum

/The Claustrum
The Claustrum2018-12-26T13:27:11+00:00

The abbey and brewery cannot be visited. Those who are interested can, however, go the the ‘Claustrum’. This is an information area in the meeting centre ‘in de Vrede’ right opposite the monastery. Here monks offer you insights into monastic life.

 

Useful information

The Claustrum is open daily from 2 till 5 p.m.,
except  on specific closing days  (i.e.. July & August: Friday; throughout the yearr: Thursday  & Friday)

The Claustrum is also closed during holiday periods:
from 01/01/2015 until 16/01
from 09/04/2015 until 19/04
from 14/09/2015 until 30/09

Group visitation:

Possible on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday from 10 a.m. till 12 a.m.

Please book this beforehand.
tel.:        057/40 18 84
GSM:    0471/ 48 24 63 (Tuesday, Wednesday, Thursday 2 p.m. till 5 p.m.)
email:   claustrum@sintsixtus.be

Opening times of  O.C. “In de Vrede”  

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.