Prayer times

/Prayer times
Prayer times2018-12-26T13:27:11+00:00

Guests and visitors can join our prayerservices at the following times:

Week days

3u30 Nocturn
7u00 Lauds
8u30 *Terce and Eucharist
12u15 Sext
14u15 None
17u15 Vespers
19u30 Compline

* Sometimes, during bottling days, the Eucharist is integrated in Laudes and this at 6u45

Sundays and solemnities (weekdays; see liturgical calender)

3u30 Nocturn
7u00 Lauds
9u00 Terce and Eucharist
12u15 Sext
14u15 None
16u00 Vespers
19u30 Compline

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.