Searching for God

/Searching for God
Searching for God2018-12-26T13:27:12+00:00

A monk – is someone in love.
Above everything else he desires to think continually of his beloved, he wants to be with Him, knows himself loved by Him and loves Him with a burning answering love.
For that reason, a monk longs to create an environment and to find a way of life that reminds him continuously of the One he loves and searches…
(p. Bernardin Schellenberger) 

Since the very beginning there are people who travelled due to an unquenchable thirst.  A thirst that puts many on the path towards God.
We feature a few of the ways monks have chosen and also indicate several stepping stones in their search for God.

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.