Sint-Sixtusabdij Westvleteren

God

God zoeken

God vieren

Onze gemeenschap

Eenzaamheid

Broederlijk Leven

Stilte

ABDIJLEVEN

wees welkom in ons

GASTENHUIS

stilte, bezinning, gebed

Abdij home2019-01-16T19:25:50+00:00

  

Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Monastiek weekend 2018

Op zoek naar stevig voedsel?
Voor meer info
klik hier

Actueel

Een boek dat wij alleen maar kunnen aanraden:
De weg van het hart. Geestelijk testament van André Louf
Charles Wright 

De Vrede en Het Claustrum  zal omwille van renovatieweken, gesloten zijn de hele maand januari 2019.

God komt onze kwetsbaarheid bewonen.
In dit kwetsbare kind – God-met-ons – een mens als wij!
Nederige God, die afdaalt tot in onze diepste diepten.
Wij eren U en bidden:
Wees Gij ons licht en onze liefde
Wees Gij de glimlach van ons leven
En de toekomst die ons wacht.
Zalig Kerstfeest, genadevol nieuwjaar!

Liturgie

Normaal uur van de H.Mis is om 8.30 uur.
Data in violet als ‘zondagen’ en ‘hoogfeesten-tijdens-de-week’ om 9.00u., zie liturgische kalender. Klik hier.
Uitzondering: de groene data op de kalender, dan wordt de H.Mis gehouden om 6.45 uur.
Klik op de kalender om hem te vergroten.

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.