Sint-Sixtusabdij Westvleteren

God

God zoeken

God vieren

Onze gemeenschap

Eenzaamheid

Broederlijk Leven

Stilte

ABDIJLEVEN

wees welkom in ons

GASTENHUIS

stilte, bezinning, gebed

Abdij home2020-08-08T14:59:20+00:00

  

Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Monastieke dagen 2020

Geannuleerd t.g.v. Covid-19
 Monastieke dagen 2020:
geannuleerd t.g.v. Coronacrisis

zie actueel

Liturgie

De eucharistie is van di 11 t.e.m. do 13 augustus uitzonderlijk om 6.45 u in de ochtend !
En de vespers van ma 10 t.e.m. woe 12 augustus om 19.15 u !

HET GASTENHUIS BLIJFT ZEKER GESLOTEN TOT 30 AUGUSTUS.
Voor praktische info i.v.m. een mogelijk verblijf, klik hier a.u.b.
———-

ONZE LITURGISCHE DIENSTEN ZIJN WEL TOEGANKELIJK.

Conform de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen kunnen  slechts 22 personen deelnemen.
Om veiligheidsredenen zijn er geen liturgische boeken ter beschikking.

De portier zal toezien dat dit aantal niet overschreden wordt.

Voor de eucharistie op zondag dient men iedere week vooraf telefonisch te reserveren op zaterdagnamiddag tussen 14.30 EN 16.30 u. (057/400376).
———-


HET CLAUSTRUM BLIJFT ZEKER GESLOTEN TOT BEGIN SEPTEMBER.

God werd mens om
met ons in gesprek te kunnen gaan
als met een vriend.
Spreek met God van persoon tot persoon,
op een vertrouwelijke wijze
als met de beste vriend die je hebt.
God vindt genoegen in intimiteit met jou.
Bespreek al je aangelegenheden met God,
je plannen, je problemen, je angsten,
alles wat je ter harte gaat zoals een vriend,
zonder je in het minst bezwaard te voelen.
God zal niet nalaten je antwoord te geven.
Hij zal zichzelf laten horen,
niet door een stem die onze oren bereikt,
maar eerder door een stem die ons hart goed herkent.

H. Alfonsus Maria De Liguori, + 1 augustus 1787

Actueel

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.