Sint-Sixtusabdij Westvleteren

God

God zoeken

God vieren

Onze gemeenschap

Eenzaamheid

Broederlijk Leven

Stilte

ABDIJLEVEN

wees welkom in ons

GASTENHUIS

stilte, bezinning, gebed

Abdij home2020-07-07T14:32:42+00:00

  

Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Monastieke dagen 2020

Geannuleerd t.g.v. Covid-19
 Monastieke dagen 2020:
geannuleerd t.g.v. Coronacrisis

zie actueel

Liturgie

ONZE LITURGISCHE DIENSTEN ZIJN TERUG TOEGANKELIJK.

CONFORM DE NOODZAKELIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN KUNNEN SLECHTS 22 PERSONEN DEELNEMEN.
Om veiligheidsredenen zijn er geen liturgische boeken ter beschikking.

DE PORTIER ZAL TOEZIEN DAT DIT AANTAL NIET OVERSCHREDEN WORDT.

VOOR DE EUCHARISTIE OP ZONDAG DIENT MEN IEDERE WEEK VOORAF TELEFONISCH TE RESERVEREN OP ZATERDAGNAMIDDAG TUSSEN 14.30 EN 16.30 u. (057/400376).

HET GASTENHUIS BLIJFT ZEKER GESLOTEN TOT BEGIN AUGUSTUS.

Voor praktische info i.v.m. een mogelijk verblijf, klik hier a.u.b.

HET CLAUSTRUM BLIJFT ZEKER GESLOTEN TOT BEGIN SEPTEMBER.

Thuis

Toen Jezus op het ogenblik van zijn dood het hoofd boog en de Geest gaf (Joh 19.30), blies Hij de Geest de wereld in.
De mens in (zoals God Adam bij de schepping de levensadem in de neus blies).
Toen daarna de soldaat met een lans de zijde van Jezus doorstak, kwam er bloed en water uit (v 34).
De stromen van levend water die zijn binnenste bevatte, begonnen naar buiten te stromen.
Na zijn verrijzenis, toen Hij binnengegaan was bij zijn leerlingen hoewel de deur op slot was, ademde Hij de heilige Geest over hen.
Maar dit alles was nog maar een begin van de komende volheid.
Het bloed en het water dat uit zijn zijde van Jezus druppelt, zal een machtige vloed werden, en zijn ademen een stormwind.
Op pinksterdag voltooit God zijn herschepping van de mens.
Dan is de mens niet louter mens meer.
Het innerlijkste leven van de Vader en van de Zoon, hun Geest, stroomt in de mens binnen en vervult hem, zodat hij tevens menselijk èn goddelijk wordt.
Na de uitstorting van de Geest kunnen we ten volle thuiskomen in Gods eigen leven.
Ons eigen kleine, enge thuis dat ons opgesloten houdt, wordt door Gods oneindige ruimte vervangen.
Wat onophoudelijk sinds alle eeuwigheid gebeurt in God, als de Geest uitgaat van de Vader, dat mogen we nu meemaken. Niet louter als toeschouwer, maar als deelnemer.
We zijn vervuld van dezelfde Geest als de Vader en de Zoon.
Vergeten we onze grote waardigheid niet, ademen we deze rijkdom in met volle teugen en laat hem uitstromen over alles en allen die we ontmoeten.
We zijn helemaal thuisgekomen! (Wilfried Stinissen)

Actueel

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.