Sint-Sixtusabdij Westvleteren

God

God zoeken

God vieren

Onze gemeenschap

Eenzaamheid

Broederlijk Leven

Stilte

ABDIJLEVEN

wees welkom in ons

GASTENHUIS

stilte, bezinning, gebed

Abdij home2019-12-26T18:49:46+00:00

  

Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Monastieke dagen 2019

Op zoek naar stevig voedsel?

 Monastieke dagen 2019:
woensdag 26 tot zondag 30 juni

zie actueel

Actueel

+ de verblijfskost gaat omhoog.

 • Door een stijging van de algemene kosten zien wij ons verplicht vanaf 1 januari ’20
  iets meer aan te rekenen voor de verblijfskost in het gastenhuis.- de dagprijs bedraagt dan €50 per persoon per etmaal
  de dagprijs aan het sociale tarief zal dan €40 per persoon per etmaal bedragen.

+ verplicht lakenpakket

  • Op elk bed ligt een donsdeken.
   Voor het dekken van je bed dien je wel het lakenpakket van de abdij te gebruiken.
   Dit pakket is in de verblijfskost ingerekend.
   Op die manier willen wij er zeker van zijn dat iedere gast lakens heeft en er ook het bed mee dekt.
   Gebruik van eigen lakens is dus niet toegestaan.

Voor meer info omtrent verbijf in ons gastenhuis, klik hier!

Het Claustrum is gesloten ”omwille van technische problemen” tot en met 12 januari 2020.

Van 26 tot 29 maart 2020 kan je bij ons een retraite met contemplatieve oefeningen volgen.
Folder kan je hier downloaden.
Voor meer info over een verblijf in ons gastenhuis, klik hier.

God heeft zijn laatste, zijn diepste, zijn schoonste Woord in de wereld uitgesproken, een Woord dat niet meer ongedaan gemaakt kan worden, omdat het Gods finale daad is, omdat het God zelf in de wereld is.
En dit Woord van God heet: Ik hou van jou, van jou wereld en van jou mens.
Ik ben er, ik ben jou nabij, ik ben jouw leven. Ik ben jouw tijd.
Ik ween jouw tranen. Ik ben jouw vreugde.
Ik ben in jouw angst, want ik heb haar meegeleden. Ik ben in jouw nood.
Ik ben in jouw dood, want vandaag op mijn geboortedag, ben ik begonnen met jou te sterven.
Ik ben altijd en overal in jouw leven, ook al zie je mij nu niet.
En ik beloof jou: je bestemming is leven. Ik wil dat jij bent!
Het is Kerstmis. Ontsteekt de kaarsen. Zij hebben groter gelijk dan alle duisternis.
Het is Kerstmis, die blijft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Karl Rahner

Liturgie

De H. Mis gaat altijd om 9.00 uur door zowel op zondagen als weekdagen.
De Vespers altijd om 17.15 uur.

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.