Sint-Sixtusabdij Westvleteren

God

God zoeken

God vieren

Onze gemeenschap

Eenzaamheid

Broederlijk Leven

Stilte

ABDIJLEVEN

wees welkom in ons

GASTENHUIS

stilte, bezinning, gebed

Abdij home2020-03-28T17:01:18+00:00

  

Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Monastieke dagen 2019

Op zoek naar stevig voedsel?

 Monastieke dagen 2019:
woensdag 26 tot zondag 30 juni

zie actueel

Laten wij Christus op een ongedwongen manier in onze geest brengen door zachtjes te herhalen:

“ Heer Jezus Christus, ontferm U over mij.”

Denk aan niets anders dan alleen aan de woorden:

“Heer Jezus Christus, ontferm U over mij.”

Niets anders.

Rustig.

Met open ogen zodat u niet gevaar loopt toe te geven aan fantasieën en illusies.

Keer u tot Christus met zorg en toewijding.
Als uw ziel met eerbied en aanbidding deze zeven woorden herhaalt, kan zij er nooit genoeg van krijgen.
Het zijn onverzadigbare woorden.
Herhaal ze uw leven lang.
Er is zulk een levenschenkend sap in verborgen.
Langzaam aan zal de genade u bezoeken.


H. Vader Porfyrios 

Liturgie

De H. Mis gaat altijd om 9.00 uur door zowel op zondagen als weekdagen.
De Vespers altijd om 17.15 uur.

Actueel

Gevolggevend aan de richtlijnen van onze bisschoppen en aan de oproep van de overheid aangaande het corona-virus, zijn alle liturgische vieringen in onze abdijkerk alvast t.e.m. 19 april (Beloken Pasen) niet toegankelijk voor publiek. Dit zowel op weekdagen als op zondagen. Het gastenhuis is om die reden ook gesloten.

Heer, zoals Gij weet en zoals het U behaagt, ontferm U…
– H. Macarius

+ de verblijfskost gaat omhoog.

 • Door een stijging van de algemene kosten zien wij ons verplicht vanaf 1 januari ’20
  iets meer aan te rekenen voor de verblijfskost in het gastenhuis.- de dagprijs bedraagt dan €50 per persoon per etmaal
  de dagprijs aan het sociale tarief zal dan €40 per persoon per etmaal bedragen.

+ verplicht lakenpakket

  • Op elk bed ligt een donsdeken.
   Voor het dekken van je bed dien je wel het lakenpakket van de abdij te gebruiken.
   Dit pakket is in de verblijfskost ingerekend.
   Op die manier willen wij er zeker van zijn dat iedere gast lakens heeft en er ook het bed mee dekt.
   Gebruik van eigen lakens is dus niet toegestaan.

Voor meer info omtrent verbijf in ons gastenhuis, klik hier!

    Maak kennis met het monastieke leven
– deelname aan liturgie, gebed, arbeid, onderricht
Wanneer? Woensdagavond 22 tot zondagmiddag 26 april 2020
Voor singles (m) met een open toekomst.

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.