Sint-Sixtusabdij Westvleteren

God

God zoeken

God vieren

Onze gemeenschap

Eenzaamheid

Broederlijk Leven

Stilte

ABDIJLEVEN

wees welkom in ons

GASTENHUIS

stilte, bezinning, gebed

Abdij home2019-06-26T14:53:17+00:00

  

Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Monastieke dagen 2019

Op zoek naar stevig voedsel?

 Monastieke dagen 2019:
woensdag 26 tot zondag 30 juni

zie actueel

Liturgie

Vanaf 1 juli 2019 zal de H. Mis altijd om 9.00 uur doorgaan zowel op zondagen als weekdagen.
De Vespers altijd om 17.15 uur.

– 26 en 27 juni: h. Mis (uitzonderlijk nog) om 6.45u
– 19 oktober, derde zaterdag: h. Mis om 11.00 u

Voel dat ge een zending hebt en wordt er verliefd op,
dat is voor alles beslissend.
Wij zullen alles kunnen hebben,
maar zonder de geestdrift van de liefde, ontbreekt alles.
Laten wij ons door de Heer beminnen!

Jezus is geen tussendoortje,
maar een barmhartige liefde die zich verlangt te nestelen en die het hart wil veroveren.
Hij wil onze schat zijn omdat Hij in het leven geen tussendoortje of voorbijgaande mode is,
Hij is de liefde die gave is en die uitnodigt zich te geven.
Hij is concrete, nabije, reële liefde.
Hij is de feestvreugde die ontstaat als men keuzes maakt
en deelneemt aan de wonderbare visvangst van de hoop en de naastenliefde,
van solidariteit en broederlijkheid…
De Heer en Zijn zending zijn geen tussendoortje in ons leven, iets dat voorbijgaat.
Zij zijn ons leven!

– Paus Franciscus tot de jongeren in Panama, 27 jan. 2019

Actueel

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.