Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Monastieke dagen 2018

Op zoek naar stevig voedsel?
Voor meer info
klik hier

Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven… (Joh 3,16).

In deze week denken we veel aan het lijden van Jezus
en zeggen bij onszelf: dat is voor mij.
Ook als ik de enige mens op aarde zou zijn geweest,
zou Hij het gedaan heben.
Hij heeft het voor mij gedaan.
Laten we het kruis kussen en zeggen:
voor mij, dank Jezus, voor mij.
– Paus Franciscus

Zalig Triduüm
Vreugdevol Pasen

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!