Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Monastiek weekend 2018

Op zoek naar stevig voedsel?
Voor meer info
klik hier

Actueel

Een boek dat wij alleen maar kunnen aanraden:
De weg van het hart. Geestelijk testament van André Louf
Charles Wright 

De Vrede en Het Claustrum  zal omwille van renovatieweken, gesloten zijn de hele maand januari 2019.

Advent …
De liefde van God verschilt van wat wij liefde noemen.
Het grote verschil bestaat hierin: als wij van liefde spreken denken wij aan een gevoel dat wij voor elkaar hebben of aan de relatie die we hebben met anderen. Maar de liefde van God, die verborgen is in het mysterie zelf van de Heilige Drie-eenheid, is iets veel diepers, iets dat ons in verwarring brengt. Het is een persoon die zichzelf verloochent, letterlijk zichzelf ontledigt, zich tot niets maakt om plaats te laten aan de ander. Deze zelfverloochening om plaats te laten aan een ander, is het wezen van de liefde. De volheid van de liefde van God, het is alleen Christus die ze manifesteert, want: ‘Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf op zich te nemen (Fil 2,7)’. Hij heeft zich helemaal van zichzelf ontledigd en Hij is mens geworden teneinde op deze wijze, zich te bekleden met de mensheid in de gevallen toestand waarin zij zich bevond, namelijk in haar zondige staat. – Orthodox metropoliet John Zizioulas
We verwachten Hem, de Christus.
Maranatha. Kom, Heer Jezus, kom!

Liturgie

Normaal uur van de H.Mis is om 8.30 uur.
Hoogfeesten tijdens de week en zondagen om 9.00 uur, zie liturgische kalender. Klik hier.
Uitzondering: de groene data op de kalender, dan wordt de H.Mis gehouden om 6.45 uur.
Klik op de kalender om hem te vergroten.

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!