Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

De Vasten is een tijd van strijd – in de Vasten moet gestreden worden – een tijd van spirituele strijd tegen de geest van het kwaad. En terwijl wij door de “woestijn” van de Vasten gaan, houden wij de blik op Pasen gericht, die de definitieve overwinning is van Jezus op de boze, de zonde en de dood. Zich vastberaden op Jezus’ weg begeven, de weg die naar het leven leidt. Naar Jezus kijken, wat Jezus deed en met Hem op weg gaan.

De woestijn is de plaats waar men de stem van God en van de bekoorder kan horen. In het lawaai, in verwarring, kan dat niet; daar hoort men alleen oppervlakkige geluiden. In de woestijn daarentegen kunnen wij diep neerdalen, waar zich onze toekomst, leven of dood, werkelijk afspeelt.

De woestijn van de Vasten helpt ons nee te zeggen tegen de geest van de wereld, tegen de idolen, helpt moedige keuzes te maken in overeenstemming met het Evangelie en de solidariteit met de broeders te versterken.

Laten wij dan de woestijn ingaan zonder angst, want wij zijn niet alleen: wij zijn met Jezus, met de Vader en de Heilige Geest. Of eerder, zoals voor Jezus is het de Heilige Geest die ons op de weg van de Vasten leidt, deze Geest die over Jezus neerdaalde en ons in het doopsel gegeven werd – Paus Franciscus.

Een zalige opgang naar Pasen!

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!