Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Monastiek weekend 2018

Op zoek naar stevig voedsel?
Voor meer info
klik hier

De Paastijd wordt afgesloten met het feest van Pinksteren…
De mens van alle tijden en plaatsen verlangt een vol en mooi leven, rechtvaardig en goed, een leven dat niet door de dood bedreigd wordt, maar dat kan rijpen en groeien tot het zijn volheid bereikt.
De mens is zoals iemand die op stap is en doorheen de woestijnen van het leven, dorst naar levend, opborrelend en fris water, dat zijn diepste verlangen naar licht, liefde, schoonheid en vrede ten diepste kan lessen. Wij voelen dat verlangen allemaal!
En Jezus geeft ons dit levend water: het is de Heilige Geest die voortkomt uit de Vader en die Jezus in ons hart uitstort. “Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed”, zegt Jezus ons (Joh. 10, 10).
Jezus belooft ‘levend water in overvloed en voor altijd’ aan de Samaritaanse en aan iedereen die Hem erkent als de Zoon die door de Vader gezonden is om ons te redden. Jezus kwam ons dat ‘levend water’, de Heilige Geest, geven opdat ons leven door God zou geleid worden, door God bezield, door God gevoed.
Paus Franciscus
 
Genadevol Pinksteren!

Liturgie

Normaal uur van de H.Mis is om 8.30 uur.
Hoogfeesten tijdens de week en zondagen om 9.00 uur, zie liturgische kalender. Klik hier.
Uitzondering: de groene data op de kalender, dan wordt de H.Mis gehouden om 6.45 uur.
Klik op de kalender om hem te vergroten.

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!