Sint-Sixtusabdij Westvleteren

God

God zoeken

God vieren

Onze gemeenschap

Eenzaamheid

Broederlijk Leven

Stilte

ABDIJLEVEN

wees welkom in ons

GASTENHUIS

stilte, bezinning, gebed

Abdij home2019-12-08T13:15:37+00:00

  

Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Monastieke dagen 2019

Op zoek naar stevig voedsel?

 Monastieke dagen 2019:
woensdag 26 tot zondag 30 juni

zie actueel

Liturgie

De H. Mis gaat altijd om 9.00 uur door zowel op zondagen als weekdagen.
De Vespers altijd om 17.15 uur.

Dinsdag 10 december is de Mis (met lauden) uitzonderlijk om 6.45 u. 

Als straks de zon komt
wordt de aarde zachter en ook de mensen.
Dan stijgen de verdoken zaden
naar het licht
en worden groen en bloem en vrucht.
Dan wordt de aarde mooier
en ook de mensen.
(anoniem)

Als straks Jezus komt…
In een samen uitzien !
Zalige advent…

Actueel

+ de verblijfskost gaat omhoog.

 • Door een stijging van de algemene kosten zien wij ons verplicht vanaf 1 januari ’20
  iets meer aan te rekenen voor de verblijfskost in het gastenhuis.- de dagprijs bedraagt dan €50 per persoon per etmaal
  de dagprijs aan het sociale tarief zal dan €40 per persoon per etmaal bedragen.

+ verplicht lakenpakket

  • Op elk bed ligt een donsdeken.
   Voor het dekken van je bed dien je wel het lakenpakket van de abdij te gebruiken.
   Dit pakket is in de verblijfskost ingerekend.
   Op die manier willen wij er zeker van zijn dat iedere gast lakens heeft en er ook het bed mee dekt.
   Gebruik van eigen lakens is dus niet toegestaan.

Voor meer info omtrent verbijf in ons gastenhuis, klik hier!

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.