Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Abdij- meeleefdagen

Wilt u ons leven mee-leven?

God heeft zodanig onze menselijke conditie willen delen dat Hij zich één heeft willen maken met ons, in de persoon van Jezus, waarachtig mens en waarachtig God. Doch er is iets dat nog meer verbaast. Gods aanwezigheid te midden van de mensheid heeft zich niet op een ideale, idyllische manier gerealiseerd, maar in deze reële wereld, getekend door veel goede en slechte dingen, getekend door verdeeldheid, boosheid, armoede, tirannie en oorlog. Hij heeft ervoor gekozen onze geschiedenis met ons te delen zoals die is, met heel de last van haar beperktheden en drama’s. Zo heeft Hij op een onnavolgbare manier Zijn barmhartige en liefdevolle genegenheid voor de mensen getoond. Hij is God-met-ons; Jezus is God-met-ons. Gelooft u dat? Belijden wij samen: Jezus is God-met-ons! Jezus is God-met-ons, sinds altijd en voor altijd met ons, in het leed en verdriet van de geschiedenis. De geboorte van Jezus is de openbaring van God die zich eens en voor altijd aan de kant van de mens heeft geplaatst om ons te redden, ons op te richten uit het stof van onze miserie, onze moeilijkheden, onze zonden.
Vandaar het grote geschenk van het Kind van Betlehem: een spirituele energie, energie die ons helpt niet ten onder te gaan aan onze inspanningen, wanhoop, droefheid, want het is energie die het hart verwarmt en omvormt. Jezus’ geboorte brengt ons namelijk de blijde boodschap dat wij immens en persoonlijk door God bemind worden. En Hij heeft ons deze liefde niet alleen doen kennen maar Hij geeft ze ons ook, Hij deelt ze mee!  – Paus Franciscus

Zalige Kersttijd, genadevol nieuwjaar!

Actueel

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!