Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Abdij- meeleefdagen

Wilt u ons leven mee-leven?

De Vasten is een nieuw begin, een weg die naar een veilige bestemming leidt : het Pasen van de verrijzenis, de overwinning van Christus op de dood. En deze tijd richt steeds een dringende oproep tot bekering aan ons: een christen is geroepen “met heel zijn hart” (Jl. 2,12) terug te keren naar God om zich niet tevreden te stellen met een middelmatig leven, maar te groeien in vriendschap met de Heer. Jezus is de trouwe vriend die ons nooit in de steek laat…
De Vasten is een gunstige tijd om ons te vernieuwen in de ontmoeting met de levende Christus in Zijn woord, in Zijn sacramenten en in de naaste. De Heer die – gedurende de veertig dagen in de woestijn de listen van de verleider overwonnen heeft – ons de weg toont die we moeten volgen. Moge de Heilige Geest ons helpen een ware weg van bekering te gaan om de gave te herontdekken van Gods woord, gezuiverd te worden van zonde die ons verblindt en Christus te dienen die aanwezig is in onze broeders in nood. Ik moedig alle gelovigen aan deze geestelijke vernieuwing tot uiting te brengen door ook deel te nemen aan de Vastenactiviteiten van de vele kerkelijke organismen die de cultuur van de ontmoeting willen vergroten in de schoot van de ene mensenfamilie. Bidden wij voor elkaar opdat door deelname aan de overwinning van Christus, wij onze deur zou kunnen openen voor zwakken en armen. Zo kunnen wij de Paasvreugde ten volle beleven en ervan getuigen.
Paus Franciscus, Uit zijn Vastenboodschap 2017

Actueel

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!