Op zoek naar God

Bent u op zoek naar God?

Onze gemeenschap

Wilt u meer over ons te weten komen?

Bronwater 'vol van God'

Inspirerende teksten van Godzoekers

Trappist Westvleteren

brouwerij, brasserie, brewery, brauerei

Jezus,
Uw nederdalen bezingen wij,
Uw geboorte uit de Moeder Maagd bewonderen wij,
Uw te voorschijn treden begroeten wij.
In U wordt het mensengeslacht gered en gezegend!
Vol vreugde vieren wij de Menswording Gods!

Zalig Kerstfeest, gezegend nieuwjaar!

Help mee
om de wereld te vervullen van nieuwe hoop
die nooit kan worden gedoofd.
Deze missie brengt ons grote innerlijke vreugde.
Voor deze vreugde
heeft God de mens geschapen
en heeft zijn Zoon ons verlost.

Cistercium mater nostra

Kom en bemin!