Vele godzoekers zijn ons voorgegaan. Zij leefden dicht bij de bron en raakten ‘vol van God’. Gaven taal en teken van hun liefde.
Op deze pagina vindt u regelmatig teksten van hen tot voedsel en overweging.

Archief Bronwater

Geertrui van Helfta (1256-130)

Cisterciënzerin in het klooster Helfta in Eisleben, Duitsland. Zij is één van de grootste middeleeuwse mystici. De liefde van God, die altijd eerst is, staat centraal in heel haar spiritualiteit en beleving.

Tot mij sprak de liefde:
Word wakker ziel, hoelang zul je nog slapen?
Hoor het woord dat ik je breng.
Boven de hemelen woont een Koning die bezeten is van verlangen naar jou.
Voor jou en voor je liefde
heeft Hij zichzelf niet gespaard,
maar Hij gaf zijn lichaam prijs aan de dood.
Als je Hem zonder dralen aanvaardt, is Hij bereid van jou zijn bruid te maken.

En mijn ziel sprak in mij:
Ik ben een wees, een moeder heb ik niet, arm ben ik, zonder bezit.
Buiten Jezus vind ik nergens troost.
Hij is de uitverkorene, de enige Vriend van mijn hart.
Als Hij wil tonen dat Hij met mij begaan is, met mij, schamel wezen,
als Hij met mij wil handelen in mildheid,
dan is dit alleen dankzij zijn grote welwillendheid,
dan is dat enkel een teken van zijn hart.
Wat mij betreft, ik ben zijn eigendom.
Maar wie kan mij geven
een mens te worden naar zijn hart?
Ik blijf op U wachten.
Uw genade en uw schoonheid
hebben mij gewond tot op de bodem van mijn hart.
Indien ik nooit één word met U, word ik nooit gelukkig.
Gij, mijn vriend,
wees mild en vervul ons verlangen, het uwe en het mijne.

En Christus gaf ten antwoord:
In de heilige Geest
zal Ik je nemen tot mijn bruid,
je aan Mij hechten door een onverbreekbare band.
Jij zult mijn gastvrouwe zijn
en Ik zal je omhullen met mijn levenwekkende genegenheid.