Gastenhuis

/Gastenhuis
Gastenhuis2019-10-26T14:56:47+00:00

« Volgens Gods plan zijn de kloosters heilige plaatsen voor alle mensen van goede wil. »
(uit de Constituties van onze Orde)

Wie enkele dagen voor rust en bezinning in onze abdij wil vertoeven, is hartelijk welkom in het gastenhuis. Gastvrijheid beschouwen de broeders als een wezenlijk onderdeel van hun leven.
Wij willen evenwel meer aanbieden dan alleen maar een mogelijkheid tot verblijf. Wij nodigen de gasten uit om mee te leven op het ritme van de gemeenschap en zo iets van de geest van de abdij te proeven.

ADVIEZEN

Stilte
Elke gast draagt het hare/zijne ertoe bij dat het gastenhuis een stil huis mag zijn. Alle maaltijden zijn in stilte (met muziek op de achtergrond). Er zijn een aantal afspraken die de stilte waarborgen.

Dagritme
De deelname aan de gebedsdiensten is voor ons wezenlijk en behoort tot het hart van de gastvrijheid. Wij nodigen de gasten uit zo ruim mogelijk deel te nemen aan dit getijdengebed. (klik hier voor de dagorde)

Soberheid
– Het gastenhuis telt een twintigtal eenvoudige kamers, waaronder enkele tweepersoonskamers en één kamer ingericht voor mensen met een handicap.
– De maaltijden zijn eenvoudig en sober. Slechts in beperkte mate kan rekening gehouden worden met de vraag naar dieet.

Kosten
– De prijs per etmaal is 40 € per persoon.
– Jongeren, studenten en gasten met een laag inkomen betalen 30 €.
Over deze prijs is overleg mogelijk (spreek daarover liefst reeds bij de reservatie).
– Een groep kan op vraag over een zaal beschikken die apart vergoed wordt.
– De betaling gebeurt bij voorkeur met bancontact.

Wat verandert er in het gastenhuis op 1 januari 2020?
+ de verblijfskost gaat omhoog.
Door een stijging van de algemene kosten zien wij ons verplicht vanaf 1 januari ’20

iets meer aan te rekenen voor de verblijfskost in het gastenhuis.
 – de dagprijs bedraagt dan €50 per persoon per etmaal
de dagprijs aan het sociale tarief zal dan €40 per persoon per etmaal bedragen.

+ verplicht lakenpakket
Op elk bed ligt een donsdeken.

Voor het dekken van je bed dien je wel het lakenpakket van de abdij te gebruiken.
Dit pakket is in de verblijfskost ingerekend.
Op die manier willen wij er zeker van zijn dat iedere gast lakens heeft en er ook het bed mee dekt.
Gebruik van eigen lakens is dus niet toegestaan.

Verblijf
– De maximale duur van een verblijf is één week.
– Het gastenhuis is dicht van zondag voormiddag t.e.m. maandag 14.30 uur, en in het eerste weekend van de maand.

Afmelden
Wie verhinderd is, dient ten laatste één dag vooraf de gastenbroeder te verwittigen.

Aankomst
De aankomsttijden zijn:
– 10.30 uur t.e.m. 11.45 uur
– 14.30 uur (na de noon) t.e.m. 16.45 uur
– Indien deze aankomsttijden voor u niet haalbaar zijn, spreek daarover reeds bij de reservatie.

Diversen
– De gasten zorgen zelf voor handdoeken en persoonlijk toiletgerief.
– Elk bed is voorzien van een dekbed. Overtrek + hoeslaken + kussensloop kunnen gehuurd worden à €5,00
– Een bezoek aan het slot is niet mogelijk.
– Bereikbaarheid met openbaar vervoer vanaf station Poperinge:
Belbus 69 (tel.: 059 56 52 56) (inlichtingen: www.delijn.be)

CONTACT

Reserveren van een verblijf
Bij een eerste aanvraag wordt men verzocht telefonisch contact op te nemen.
In andere gevallen gebeurt de aanvraag bij voorkeur via een kort en duidelijk e-mailbericht. Vermeld hierin naam, adres, telefoonnummer en tijdstip van aankomst en vertrek.

De gastenbroeder is bereikbaar:

° via e-mail: gastenhuis@sintsixtus.be

° telefonisch: +32 (057) 40 19 70
* van dinsdag t.e.m. vrijdag tussen 10.30 en 11.30 uur
* op dinsdag en op zaterdag tussen 15.00 en 16.00 uur

° schriftelijk:
Gastenhuis
Sint-Sixtusabdij
Donkerstraat 12
B – 8640 Westvleteren
België

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.