Agapè

/Agapè
Agapè2018-12-26T13:27:18+00:00

“Indien God liefde is, dan mag onze naastenliefde geen grenzen kennen, want Gods liefde kent geen grenzen.” (Leo de Grote)

Hoe word ik gelukkig? Deze vraag klinkt simpel. Maken wij ons echter niets wijs. Deze vraag vormt – bewust of onbewust – de drijfveer achter heel ons doen en laten.
Hoe word ik gelukkig?
Het antwoord uit het evangelie luidt: Laat de angstige greep op jezelf los. Je komt open. Dan kan je met passie en overgave je richten op de ander, de Ander: op de medemens en op God.
Dit is de weg van de liefde. God is liefde, en Hij zet aan tot liefde.
Kloosters willen ‘scholen van liefde’ zijn: liefde moet concreet beoefend in het alledaagse leven – ieder moment.

Monniken leren stap voor stap te beminnen naar het voorbeeld van Jezus Christus die zijn leven gaf voor zijn vrienden.

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.