“Indien God liefde is, dan mag onze naastenliefde geen grenzen kennen, want Gods liefde kent geen grenzen.” (Leo de Grote)

Hoe word ik gelukkig? Deze vraag klinkt simpel. Maken wij ons echter niets wijs. Deze vraag vormt – bewust of onbewust – de drijfveer achter heel ons doen en laten.
Hoe word ik gelukkig?
Het antwoord uit het evangelie luidt: Laat de angstige greep op jezelf los. Je komt open. Dan kan je met passie en overgave je richten op de ander, de Ander: op de medemens en op God.
Dit is de weg van de liefde. God is liefde, en Hij zet aan tot liefde.
Kloosters willen ‘scholen van liefde’ zijn: liefde moet concreet beoefend in het alledaagse leven – ieder moment.

Monniken leren stap voor stap te beminnen naar het voorbeeld van Jezus Christus die zijn leven gaf voor zijn vrienden.