Kapel en Lourdesgrot

/Kapel en Lourdesgrot
Kapel en Lourdesgrot2018-12-26T13:27:16+00:00

Vele gasten en voorbijgangers bezoeken onze pelgrimskapel of onze Lourdesgrot.
U kunt er verstillen bij Maria, de Moeder Gods. En daar uw intenties biddend present stellen door het branden van een kaarsje.

Salve Regina

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.