Abdij en omgeving

/Abdij en omgeving
Abdij en omgeving2018-12-26T13:27:16+00:00

Wij, monniken, zijn dankbaar om de plek en de omgeving waar we mogen leven.
‘Mijn plek gronds in dit aardse leven’, zingt de psalmist. Een psalmvers, gebeiteld in de eerste steen van ons nieuwe klooster.
Geniet van een kijk in ons klooster, ‘onze’ natuur en onze omgeving.

Eerste steenlegging 9 oktober 2009

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.