arbeid

“De liefde tot God bestaat niet uit tranen en aangename gevoelens, maar dat men God dient in gerechtigheid en deemoed.” (Teresa van Avila)

Elke mens moet werken om te leven. Arbeid vraagt tijd, moeite en inspanning. Arbeid kan zorgen baren, lastig zijn.
Maar arbeid is meer dan dat.
Elke mens heeft ook de diepe behoefte om zich uit te drukken in zijn werk, om vruchtbaar en creatief te zijn. Werkende ervaar je jezelf: jouw eigen kracht, je talenten, je grenzen.
Bovendien is werken een belangrijke weg naar de ander: je leert zorg dragen, iets voor je medemens betekenen, dienen. Samenwerken schept ontmoeting en solidariteit.
Tenslotte betekent arbeid voor christenen ook: het leven doorgeven dat wij op elk moment uit Gods hand ontvangen, de Schepper bij zijn schepping vergezellen, meebouwen aan een betere wereld waarin gerechtigheid en liefde wonen.
De Schrift stelt: hebt elkaar lief met woord … en daad.

Bidden en werken, zeggen de monniken!