Bezoek Claustrum

/Bezoek Claustrum
Bezoek Claustrum2019-04-03T15:19:07+00:00

website p32 Claustrum - foto

Het Claustrum
De abdij en brouwerij zijn niet te bezoeken. De geïnteresseerde kan wel terecht in ‘Het Claustrum’, een informatieruimte in het ontmoetingscentrum ‘In de Vrede’, recht tegenover de abdij. Hier bieden de monniken u een inkijk in hun kloosterleven.

Nuttige informatie
Het Claustrum is elke dag open van 14 tot 17 uur,
behalve op sluitingsdagen (nl. juli & augustus: vrijdag; door het jaar: donderdag & vrijdag)

Groepsbezoeken:
Mogelijk op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
van 10u tot 12u.
Gelieve hiervoor vooraf af te spreken.
tel.: 057/40 18 84
GSM: 0471/ 48 24 63
(dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 17u)
email: claustrum@sintsixtus.be

Openingsuren O.C. ‘De Vrede’

Onze Vader

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.