“Wie zingt, bidt tweemaal!” (Augustinus van Hippo)
Hier vindt u enkele liederen waarmee wij, christenen, God bezingen.

Psalm 63 God, mijn God, naar U blijf ik zoeken
Psalm 145 U, mijn God – koning – wil ik verheffen
Psalm 150 Alles wat adem heeft love de Heer
Psalm 138 Loven wil ik U met heel mijn hart
Kantiek van de drie jongelingen
Danklied van Maria
O, Christus, Heer der heerlijkheid