website p 12 liturgie foto

“Wie bemint zingt!” (Augustinus van Hippo)

Wie God bemint en zich door Hem bemind weet, kan van deze liefde niet zwijgen. Zijn hart loopt ervan over. Hij wil aan zijn liefde woorden geven, wil ze ‘uitzingen’, hij wil God vieren. Dit gebeurt als christenen bij elkaar komen om God te loven en te danken. Dit is echter geen ‘eenrichtingsverkeer’, maar omgang met God, een ware ontmoeting.
Bij het lezen van de bijbel, in de rituelen en liturgische gebaren, bij het bidden en zingen in gemeenschap ervaren monniken altijd opnieuw: God is aanwezig en spreekt tot ons zijn woord.

Doorheen de eeuwen zingen monniken gratuit Gods lof.